Alkymi

Alkymien var foreløberen for vore dages kemi. De fleste alkymister forsøgte at fremstille guld.

Praksissen er mest kendt for de middelalderlige alkymisters forsøg på at frembringe guld ved forskellige kemiske reaktioner og legeringer. De søgte også at opdage livseliksiren, som kunne forlænge livet. Men deres stræben efter det fuldkomne gjaldt også stræben efter åndelig fuldkommenhed, som de søgte at opnå gennem foreningen af modsatte elementer (de fire elementer ildjordluft og vand.)

kilde Wikipedia.

Hvad i alverden har det dog med Elverfortællinger at gøre?

Alkymien opstår, da elverne forener de 4 elementer, ild, jord, luft og vand i hjertet.

Det gør de for at løfte deres bevidsthed op i æteren, og dermed få direkte kontakt til Gudinden.

Når der udføres lysritualer, så er det netop for at få direkte kontakt til gudinden, som så sender sit lys (Kærlighedslys) til jorden.

Elverfolket kender vigtigheden af at være forbundet med noget højere, da det er udgangspunktet for at sammenhængskraften blandt de æteriske klaner fungerer.

Derfor sendes der lys ud i verden, fra Anaon, simpelthen for at bevare freden, og for at nå dem der bærer lyset og godheden i deres hjerter.

Det sikrer freden.

I min bog, Mórad Rún-hemmelighedernes ophav kan du følge Mras oplevelser af elver traditionen. Du kan lære at kontakte træerne og kommunikere med dem som hun gør.

I efterfølgeren Oir li crotha, guld i den smukkeste form, rejser Adelsmanden gennem Ogham alfabetet, og lærer de enkelte ogham træers magi. Ogham alfabetet er kendt som Druidernes pendant til vores runer. Hvert tegn repræsenterer en kraft, en udviklings nøgle.

Du kan læse mere om Ogham her

Du kan selv afprøve de lys ritualer der beskrives i bogen, prøv at meditere lige som Mra, og mærk hvordan lyset styrkes i dig. Det er oplagt at udfører lysritualerne i grupper, gerne i naturen. Jeg kommer gerne ud til din gruppe, og guider jer.

De fire elementer repræsentere også de fire retninger, øst, syd, vest og nord. Så når retningerne eller elementerne samles i et højere formål, da er det sand alkymi finder sted. Det reneste guld er selvfølgelig skabelsens helbredende lys.

%d bloggers like this: