Ogham

Ogham er træernes sprog, træernes alfabet. Det har været brugt af druider og barder. De første bøger om ogham kender man fra 15-1600 tallets England.

Kelterne kendte Ogham, og det var en del af den paganisiske verdensforståelse, at træerne havde deres hemmelige liv, og deres eget sprog. Hvert træ havde sit budskab, der kunne inspirere og hjælpe mennesker i deres søgen efter inspiration, hjælp eller visdom.

I min 2. bog Òir la Crotha, er der en beskrivelse af træernes sprog, hvor hvert enkelt træ bliver gennemgået, så bare vent 😉

Ogham Alfabetet, tegn for tegn.

Ogham alfabetet var skabt og brugt af kelterne. Den keltiske gud Ogma, visdommens, lærdommens og veltalens gud, har ifølge irske myter skabt Ogham og foræret det som gave til mennesket. Hvert bogstav i ogham alfabetet er forbundet med et træ (eller plante), som blev betragtet som helligt. Man mener at druiderne anvendte ogham, og kendte træernes hemmeligheder. Der er forskellige udlægninger af tegn og betydning af Ogham alfabetet. Her er anvendt det, som er mest udbredt. Som med runestave, kan man også anvende Ogham stave, til at opnå højere indsigt i sig selv, og i en given situation.

Første familie, Beiths familie.

Beith, som er træet Birk.

 Udtales ‘beh’ eller ‘be-yeh’. Tegnet henviser til begyndelser eller at starte på en frisk. Så når du arbejder med Birk, så handler det om at rense noget, at få ryddet op i sit rod i overført betydning. Da tegnet står for nye begyndelser, så kan det også betyde fødsel af noget nyt, eller af et barn.

Beiths magiske budskab: En god start fører til en god afslutning.

Luis, som er Røn.

 Udtales ‘lweesh’ eller ‘loo-sh’. Tegnet for røn beskytter mod alle slags farer.  Både fysiske, spirituelle og magiske. Luis repræsenterer forsvar, helligt rum og at tage sig forholdsregler.

Luis magiske budskab: Viden om at du er beskyttet, giver sikkerhed.


Fearn, som er Elletræet.

Udtales ‘fair-n’ eller ‘fyarn’. Tegnet står for profeti, inspiration og den beskyttelse der følger af at lytte til gode råd.

Fearn´s magiske budskab: Dit forsvar beskytter din renhed.


Saille, som er Piletræet.

 Udtales ‘sahl-yuh’ eller ‘sal’ye’. Tegnet repræsenterer følelser, intuition, flow, drømme, fantasi, fleksibilitet, månefaser, det feminine princip.

Saille´s magiske budskab: Harmoni er grundlaget for inspiration.


Nuin, som er asketræet.

 Udtales ‘nee-un’ eller ‘nyin’. Tegnet repræsenterer forandring, vækst, transformation, skæbne, muligheder og potientale.

Nuin´s magiske budskab: Styrke udspringer af dybe rødder.

Anden familie, Huaths familie

 Huath som er hvidtjørn eller havtorn.

Udtales ‘hoo-ah’ eller ‘ooa-huh’. Tegnet repræsenterer forhindringer, komplikationer, en svær situation. (Hvidtjørn er i nogle skrifter repræsentant for dette tegn, og kan bestemt også bruges.)

Huath´s magiske budskab: Udfordringer viser vejen frem.


 Duir, som er Egetræet

Udtales ‘doo-r’ eller ‘doo-er’. Tegnet står for styrke, udholdenhed, stærkt fundament. Men også beskyttelse og støtte.

Duir´s magiske budskab: Ingen kender sin skæbne, så stå stærkt.

 Tinne, som er kristtjørn.

 Udtales ‘chin-yuh’ eller ‘tyin-uh’. Tegnet spår om udfordringer, prøvelser og angreb. Tinne minder om at det alt sammen bare er en prøvelse.

Tinnes magiske budskab: Livskraft nærer ilden, i alt det du brænder for.

 Coll, som er hassel.

 Udtales ‘cull’ eller ‘coll’. Tegnet repræsenterer visdom, viden og oplysning. Men også inspiration, poetiske eller magiske evner…

Coll´s magiske budskab: Søg visdommen dybt i dig selv.

  Quert, som er æbletræet.

 Udtales ‘kwairt’ eller ‘kyert’. Tegnet står for sundhed, vitalitet, og helbred. Quert lover dig et pusterum.

Quert´s magiske budskab: Din vision oplyser vejen frem.

Tredje familie-Muin familien.

Muin, som er brombær eller vin.

 Udtales ‘muhn’ eller ‘min-ye’. Tegnet lover dig en god høst, hvis du følger din sandhed. Overflod, rigdom og balance.

Muin´s magiske budskab:  Tag kun det med dig, som du behøver.

Gort, som er Vedbend.

 Udtales som det staves. Tegnet spår om vedholdenhed, overlevelse og evnen til at trives under vanskelige forhold. Succes under vanskelige forhold.

Gort´s magiske budskab: Sand styrke kommer af at lade sig støtte.

Ngetal, som er Egebregnen.

 Udtales ‘nyeh-tl’ eller ‘nyay-tl’. Tegnet står for udrensning, healing eller medicin.

Ngetal´s magiske budskab: Søg sandheden dig, sandheden vil redde dig.

Straif, som er Slåen.

 Udtales ‘strahf’ eller ‘straf’. Tegnet spår om stridigheder, modgang eller skæbnens indblanding.

Straif´s magiske budskab: Magien gennemvæver alt.

 Ruis, som er hyldetræet.

 Udtales ‘rweesh’ eller ‘reesh’. Tegnet står for vrede, skam og karma. Men også afslutninger og nye begyndelser.

Ruis´s magiske budskab: Nyt erstatter gammelt, men det kræver et offer.

Fjerde familie-Ailm familien.

Ailm, som er fyrretræet.

 Udtales ‘ahlm’ eller ‘al’yem’. Tegnet repræsenterer overblik, bevidsthed og et højere perspektiv.

Ailm´s magiske budskab: Søg overblik hvor du står.

Onn, som er Tornblad eller Gorse.

 Udtales ‘uhn’ eller ‘on’. Tegnet repræsenterer overflod, støtte og held. Tornblad minder dig om værdien af taknemmelighed.

Onn´s magiske budskab: Frugtbarhed vækker sindets ild.

Ur, som er lyng.

 Udtales ‘oor.’ Tegnet lover beskyttelse at slutte fred med det som er. Kontakt med den spirituelle verden.

Ur´s magiske budskab: Lykke kommer i mange afskygninger.

Edadh, som er poppel.

Udtales ‘eh-yuh’ eller ‘ayda.’ Tegnet repræsenterer frygt, tvivl og en overgangsfase til det bedre. Test af tillid til universet.

Edad´s magiske budskab: Legende munterhed er livets puls.

 Idho, som er taks.

 Udtales ‘ee-yoh’ or ‘yoho.’ Tegnet repræsenterer død, afslutninger eller forandringer.

Idho´s magiske budskab: Du når i mål ved hjælp af udholdenhed.

Femte familie- Eabhadh familien.

(Måske en senere tilføjelse til Ogham.)

Eabhadh, som er Aspetræet.

Tegnet repræsenterer fællesskab, healing og støtte ved at samles med ligesindede.

Eabhadh´s magiske budskab: Kraften er størst i fællesskab med andre.

Oir, som er Benved.

 Udtales‘oor.’ Tegnet repræsenterer sødme, glæde og indsigt. Stol på skæbnen.

Oir´s magiske budskab: Følg dit hjerte og lad din skæbne udfolde sig.

 Uinllean, som er kaprifolie.

 Udtales ‘oo-lun.’ Tegnet repræsenterer hemmeligheder, skjulte ting, søgen efter sandheden.

Uinllean´s magiske budskab: Visdom findes på hemmelige steder.

Ifin, som er Stikkelsbærbusken.

 Udtales som det skrives. Tegnet råder dig til at bygge på den erfaring, visdom og styrke som du allerede har. Svaret ligger lige foran dig.

Ifin´s magiske budskab: Forfædrene gik vejen før dig.

 Phagos, som er bøgetræet.

Udtales ‘fah-gus.’ Tegnet står for gammel visdom, gamle tekster, eller gamle kilder til visdom.

Phagos´s magiske budskab: Hvad findes der bag tærsklen?

Du kan finde meget mere om Ogham ved at bruge søgemaskiner, der er mange irske sider med gode beskrivelser.

Ogham meditations ritual.
Læs ritualet grundigt igennem et par gange, og mærk efter om det tiltrækker dig.
Redskaber:
Grene.
Du skal bruge forskellige grene fra træerne i Ogham alfabetet. Du skal bruge én for hver retning, og op til tre forskellige grene i cirklen.
En gren bærer træets kraft.
Lys.
Et stort lys til midten af cirklen. Du kan bruge mindre lys til at markere retningerne.
Røgelse.
Røgelse, måske Salvie eller ene, men mærk efter hvad der støtter stemningen.
Bæger.
Rituelt bæger, glas eller kar som du ellers bruger i ritualer. Vin, mjød eller whiskey.
Energi fokus.
Det kan være krystaller, fjer, billeder alt efter formålet med dit ritual.
Alter/vie.
Lille bord eller dug som center i cirklen.
Trommer, sange eller instrumenter der støtter dit ritual.
Step 1
Når du skal markere retningerne, er det at foretrække at bruge træer med stærk energi. Du kan bruge de træer som resonerer bedst med dig, eller bruge dem som jeg beskriver her.
Nord (Jord). Havtorn. Havtorns kraft skaber beskyttelse i cirklen. Havtorn er god til at eliminere eventuel negativ energi, som måtte være på stedet.
Øst (Luft). Kristtjørn. Beskytter og skaber balance og empati.
Syd (Ild). Slåen. Magisk kraft. (Hvis slåens kraft er for stærk. Så er hassel et godt alternativ, da hassel bringer inspiration og guddommelighed ind i cirklen).
Vest (Vand). Eg. Et beskyttende træ der resonerer med styrke og vækst.
Den opmærksomme læser vil opdage, at modsætningerne øst/vest og nord/syd har tilsvarende modsatrettede energier i valget af træenergier, hvilket giver en god balance i cirklen. Det er også fint at tilføje lys i de fire retninger, hvis du ønsker det.
Step 2
Placer dit bord/dug/vie i centrum af cirklen. Det store lys sættes i midten, herefter de mindre lys og dine kraftobjekter og dine valgte grene.
Træer du kan bruge:
Hassel: til inspiration og divination meditation.
Birk: til begyndelser, klarhed og rensende meditation.
Havtorn: til beskyttelses ritualer.
Røn: til renselse and klarheds meditation.
Ask: til fysisk healing meditation.
Pil: til harmoni, sindsro og velvære.
Vælg en gren, men ikke mere end tre grene i cirklen. Det kommer helt an på hvilke temaer der arbejdes med i cirklen. I denne meditation anbefales én gren pr. person.
Når grene, fjer, krystaller og andre objekter er på alteret, kan lys og røgelse tændes. Hvis du er indenfor, kan et stille mørkt rum, med stille musik understøtte energien på dette tidspunkt.
Step 3
Du er nu klar til at udføre ritualet.
Start med retningen NORD. Byd elementet JORD og energien fra havtorn træet velkommen i cirklen. Det kan være gavnligt at sige havtorns kvaliteter højt, mens du inviterer ind, for at vise havtorn respekt.
Forsæt ad solens vej, eller urets retning, med Øst, Syd og Vest.
Mens du kalder retningerne, elementerne og træerne ind, kan det være gavnligt at røre grenene, for at få en fysisk forbindelse med træerne og elementerne. Du kan også pege med en krystal eller athame. Din hellige cirkel er nu færdig, og du kan invitere mestre, engle, guder eller gudinder ind i cirklen.
Step 4
Sæt dig foran dit alter. Måske foretrækker du at sidde med front mod vest, der også repræsenterer dine forfædre. Når du sidder afslappet, så tillad dig selv at flytte dit fokus til de ting du har valgt at sætte på dit alter. Lyset… Fjer… Krystallerne… Og hvad du ellers har valgt af kraft objekter. Du kan tromme blidt eller synge for at forbinde dig med dit alter. Når du føler dig forbundet med dine objekter, kan du tage en lille slurk af dit bæger. Giv dig tid til at mærke væsken flyde igennem dig, ind i dine årer. Måske har du lyst til at holde hasselgrenen, lade dit åndedræt blive langsomt og dybt og flyd ind i en meditativ tilstand. Hasselgrenen vil lade dig flyde ind i visdommens riger, hvor du kan opleve inspiration fra højere dimensioner. Du kan blive i denne tilstand så længe du ønsker.
Step 5
Når du mærker at din meditation er færdig, og du vender tilbage til din dagsbevidsthed, kan du lige så stille begynde at afslutte dit ritual. Begynd med Eg i vest, tak elementet vand og ege energien, og sig farvel. Så fortsætter du mod solen, eller urets retning, med syd, øst og nord. Herefter kan du puste lysene ud, slukke røgelsen, og fjerne dine kraftfulde objekter. Til sidst fjerner du grenene fra de fire retninger.
En positiv bivirkning ved at arbejde med grene og træernes energi i meditationer, er at du vil blive mere bevidst om træernes spirituelle energier, og vil føle kraften og samhørigheden med dem i skove og parker.
Venligst udlånt af Rick M Carr.
Witcherman
This article © Copyright Rick M Carr/Witcherman 2007-2014
oghamdivination.wordpress.com
Jeg har fået lov til at gengive og oversætte dette ritual, som jeg synes er enkelt og kraftfuldt.

%d bloggers like this: